معرفی دانشکده

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی


 

این دانشکده اولین دانشکده ای بوده است که با شروع فعالیت مجدد دانشگاه راه اندازی گردید. ابتدا با نام دانشکده علوم دریایی و به عنوان یکی از دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه شهید چمران اهواز و در مجتمع شهر دانشگاهی اهواز در محل کنونی دبیرستان دانشگاه در سال 1372 و با پذیرش تعداد 10 نفر دانشجو در دو رشته بیولوژی ماهیان دریا و فیزیک دریا در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز و در سال 1377 در رشته زیست دریا در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو نمود.در سال 1377 از اهواز به خرمشهر منتقل شده و به عنوان شاخه جنوبی دانشگاه شهید چمران در محل کنونی دانشگاه به فعالیت خود ادامه داد .

در سال 1378 دو رشته شیلات و محیط زیست در مقطع کارشناسی به رشته های این دانشکده افزوده شد . که در سال 1382 و با استقلال دانشگاه و تأسیس دانشکده منابع طبیعی دریا به آن دانشکده منتقل گردیدند .

در سال 1382 برای اولین بار در کشور، رشته زیست دریا ـ جانوران دریا در مقطع دکتری با پذیرش 6 نفر دانشجو در این دانشکده راه اندازی شد.

در سال 84 با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشته زیست دریا ـ جانوران دریا جایگزین بیولوژی ماهیان دریا شد که در سال 85 دو گرایش جدید زیست دریا به نام آلودگی دریا و بوم شناسی دریا نیز برای اولین بار در کشور در این دانشگاه پایه گذاری و به رشته‌های قبل افزوده شد.