رئیس دانشکده

  

 

      دکتر اسحاق زمانی 

       رئیس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی  

       مرتبه علمی : استادیار 

 


 •   دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

 •   گروه زیست شناسی دریا 

 •   رشته تخصصی: میکروبیولوژی

 •   53530551 - 061

 •  zamani@Kmsu.ac.ir  

 

 وظایف و اختیارات:

 • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، ‌اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده .
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به مدیران گروه‌های آموزشی.
 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می‌شود.
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده.
 • پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده.
 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه.