فرم شماره ۱ و ۲ تمدید سنوات برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

توجه :  1)فرم شماره 1 : جهت تمدید ترم 5 و 6 کارشناسی ارشد  و ترم 10 دکتری می باشد .

          2 ) فرم شماره 2: جهت تمدید ترم 7 به بعد دانشجویان کارشناسی ارشد و ترم 11  به بعد دانشجویان دکتری است .

دانشجویان دکتری ورودی 95 به بعد تمدید سنوات از  ترم 9  شروع میشود .

 

دانلود فایل