اخبار و رویدادها

آخرین مهلت تاریخ دفاع

آخرین مهلت تاریخ دفاع

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی میرساند که آخرین تاریخ دفاع ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹می باشد . دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ کلیه مدارک تکمیل شده خود را به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل بدهند

ادامه مطلب