آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه- Grant)آئین نامه و فرم های پژوهشی
روند درخواست صدور مجوز دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق اتوماسیون اداریآئین نامه و فرم های پژوهشی
سیاست ها و اولویت های پژوهشیآئین نامه و فرم های پژوهشی
شرایط ارائه فاکتورآئین نامه و فرم های پژوهشی
شیوه نامه حمایت از پایان نامهآئین نامه و فرم های پژوهشی
شیوه نامه نگارش پایان نامه ها ی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم استفاده از آزمایشگاه در خارج از وقت اداریآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم استفاده از آزمایشگاه در خارج از وقت اداریآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم استفاده از آزمایشگاه گروه بیولوژیآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم استفاده از آزمایشگاه گروه شیمیآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم ایمنیآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم پیشنهاد نامه برگزاری جلسات دفاعیهآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم پیشنهاده (پروپوزال)پایان نامه دانشجویان دکتریآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم پیشنهاده (پروپوزال)پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنماآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم تعیین نمره مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم درخواست تجهیزات پژوهشی / اداری از محل اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه / Grant)آئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم درخواست شرکت در آزمون جامعآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم شماره ۱ و ۲ تمدید سنوات برای دانشجویان تحصیلات تکمیلیآئین نامه و فرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه انجام تصحیحات پایان نامه تحصیلات تکمیلیآئین نامه و فرم های پژوهشی